ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ-Ο ΑΝΤΙΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ

Ιστορικό Μυθιστόρημα 

Το ιστορικό μυθιστόρημα του Κυριάκου Δ. Παπαδόπουλου, "Ο αντισταυροφόρος Ισαάκιος Κομνηνός Δεσμώτης", πραγματεύεται την ιστορία ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους βυζαντινούςάρχοντες και, χωρίς αμφιβολία, μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που διοίκησαν την Κύπρο σε άλλες εποχές. Ο Ισαάκιος υπερσπίστηκε με πάθος την Κύπρο ενάντια στους Σταυροφόρους του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου σε μια δύσκολη φάση που περνούσε ο τόπος. Γόνος της μεγάλης οικογένειας των Κομνηνών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, έφτασε στην Κύπρο το 1185 για να αναλάβει την εξουσία με δόλο. Το 1191 στο παλίσιο της Γ Σταυροφορίας , ο Ριχάρδος με διάφορες προφάσεις τον πολέμησε, τον νίκησε, τον κυνήγησε και τελικά τον συνέλαβε αιχμάλωτο.
Ο Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος με τη χαρακτηριστική δύναμη στην αφήγησή του, πηγαίνει πέρα από τα γεγονότα, αποκαθιστά το όνομα του Ισαάκιου, εξετάζοντας αρκετά ιστορικά τεκμήρια και πηγές, που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα αρχεία.
aaaaaaaaaaaaiii